Textové pole: Tlakové nádoby

           Dodávka, montáž, vonkajšia a vnútorná revízia, tlakové skúšky tlakových nádob.

 

           Expanzné nádoby, expanzomaty, automatické doplňovacie systémy  a odplyňovacie systémy od výrobcov:

 

· Reflex                  (www.reflexcz.cz)

· Flamco                (www.certima.sk)

· Buderus               (www.buderus.sk)