Textové pole: Kompaktné výmenníkové stanice

Dodávka a montáž nízko výkonných VS:

 

           S kompletnou dodávkou zariadení, elektroinštaláciou, meraním a reguláciou, tepelnými izoláciami, projektovou dokumentáciou a potrebnými revíziami.

 

           Celonerezové špirálové výmenníky

           Regulačné ventily Siemens

           Čerpadlá Grundfos, Wilo

           Expanzné nádrže a doplňovacie systémy Reflex

           Výroba teplej úžitkovej vody

           Ekvitermická regulácia