Textové pole: Výmenníkové stanice do 1MW

Dodávka a montáž výmenníkových staníc:

 

           S kompletnou dodávkou zariadení, elektroinštaláciou, meraním a reguláciou, tepelnými izoláciami, projektovou dokumentáciou a potrebnými revíziami.

 

· Výmenníkové stanice para - voda

· Výmenníkové stanice voda - voda

 

           Celonerezové špirálové výmenníky

           Čerpadlá Grundfos, Wilo

           Expanzné nádrže a doplňovacie systémy Reflex

           Výroba teplej užitkovej vody